Usługi

  1. Nadzory budowlane.
  2. Usługi projektowe (projekty budowlane i wykonawcze, ekspertyzy).
  3. Kosztorysy inwestorskie.
  4. Budowa domów.
  5. Remonty i modernizacje obiektów budowlanych.
  6. Wykończenia wnętrz (kompleksowo).